اطلاعات لحظه‌ای: 1400/04/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,555 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,486 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,048,532,077,774 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,486 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,486 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,555 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/12/12

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنايكم

مدیران سرمایه گذاری:

زهره شادكمالي، مهسا مصباح، مسعود شرفي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران